Menu: 

Privacy

Voor VeiligStallen.nl en het bijbehorende Fietsparkeer Management Systeem maken gemeenten gebruik van een website, die door het Fietsberaad ontwikkeld is. Alle partijen hechten waarde aan de privacy van sitebezoekers. Hier vindt u nadere informatie hoe wij omgaan met de informatie die wij via deze site van onze bezoekers krijgen.

CROW-Fietsberaad draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd. Door ons en door uw gemeente.

Uw bezoek aan de website en de gegevens die u hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de overige regels van het Nederlands recht.

We gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens zonder uw toestemming aan derden.

Uw privacy is gewaarborgd
Alle partijen respecteren de privacy van de gebruikers van VeiligStallen. Gegevens van een gebruiker staan alleen ter beschikking van de gebruiker zelf, van personeel van de gemeente waar u bent aangemeld of uw fiets gestald heeft en haar dienstverleners, uitsluitend voor zover nodig bij de uitvoering van hun werk in het kader van VeiligStallen en de aangesloten stallingssystemen.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • we slaan niet meer op dan strikt noodzakelijk voor het functioneren van het systeem.
  • gebruikers kunnen anoniem blijven. Het is niet nodig een account aan te maken om gebruik te kunnen maken van een stallingsysteem. Een account aanmaken kan voordelen bieden voor de klant en een klant kan hier dus vrijwillig wel voor kiezen.
  • gewenste functionaliteiten die conflicteren met de privacy van gebruikers worden niet ontwikkeld.
  • (nieuwe) gemeenten, exploitanten en leveranciers die willen koppelen aan het FMS zijn akkoord met het privacy beleid van CROW-Fietsberaad inzake VeiligStallen en het FMS en beloven zich hiernaar te gedragen.

Opslagtermijn
We hanteren een bewaartermijn van maximaal 18 maanden voor privacy-gevoelige data. Na deze 18 maanden zijn transacties niet meer zichtbaar in uw transactieoverzicht. Ook kan de helpdesk geen vragen meer beantwoorden over transacties die ouder zijn dan 18 maanden. 

Informatieverzoeken en klachten
Om inzicht te krijgen in eventuele vragen en/of klachten die deelnemers hebben, gebruikt de gemeente ontvangen gegevens vanuit het contactformulier om verbeteringen in dienstverlening van VeiligStallen mogelijk te maken.

Statistieken
Wij maken gebruik van een programma om statistieken bij te houden over het bezoek aan www.veiligstallen.nl. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals aantallen bezoekers en de meest bezochte pagina’s. Deze informatie is geanonimiseerd. Het doel hiervan is om de inhoud en navigatie van de website te verbeteren.

Cookies
Een andere methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina's te verbeteren, is het gebruik maken van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. De internetpagina kan bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren worden aangepast. In de internetbrowser kan het accepteren van “cookies” worden uitgeschakeld. VeiligStallen gebruikt cookies zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft in te loggen.

Links naar andere websites
VeiligStallen is niet verantwoordelijk voor de manier waarop andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen
De gemeente en CROW-Fietsberaad behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen raden wij u aan regelmatig de privacy verklaring op de website te raadplegen.

Uitgebreide informatie
Wilt u meer weten over hoe CROW omgaat met uw privacy? Op de website van CROW-Fietsberaad is een aanvulling op dit privacy statement beschikbaar waarin precies beschreven is wat, waarom, hoe en hoelang wordt opgeslagen. Klik hier voor het aanvullende privacy statement.