Menu: 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die het Fietsberaad aan de samenstelling van haar websites (www.veiligstallen.nl) besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze websites wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Het Fietsberaad is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Wijzigingen
De informatie op deze website, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer, kunnen door het Fietsberaad te allen tijde en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Fietsberaad kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.